Küldetésünk

Olyan oktatást szeretnénk biztosítani, amelyben a gyermekeink természetes módon sajátítják el a boldog élethez szükséges gondolkodásmódot és képességeket.

Igaz, hogy a boldogság szoros kapcsolatban áll a személyes sikerrel, azonban senki sem tudja, mit tartogat a jövő, és hogy 2040-ben mi számít majd sikernek. Azt viszont már most is tudjuk, hogy a kritikai gondolkodás, a kreativitás és a világ dolgai iránti érdeklődés olyan tulajdonságok, amelyek egy kompetitív környezetben is segítenek megküzdeni a jövő kihívásaival. Hiszünk abban, hogy az iskolában is ezeknek a tulajdonságoknak a fejlesztésére kell törekednünk.

Ezért határoztuk el, hogy olyan iskolarendszert hozunk létre, melyben ezek a tulajdonságok a csapatmunkával és a kihívásokat  kereső gondolkodással kiegészítve központi szerepet játszanak az oktatásban és a nevelésben.

“Az a feladatunk, hogy kiteljesedett személyiségű diákokat neveljünk és felkészítsük őket a jövő kihívásaira. Mi már talán nem látjuk ezt a jövőt. De ők fogják, és a mi dolgunk, hogy tudjanak vele valamit kezdeni.”
— Sir Ken Robinson, oktatási szakértő

Nézeteink az oktatásról

Iskoláinkban a „tanulás” egy olyan rendszer, amelyet a tanárok és  szakemberek folyamatosan formálnak. Alapvetően minden arról szól, hogy a gyermekekben kialakítsuk azokat a képességeket, melyek segítségével 2040-ben sikeres és boldog felnőttek lehetnek. Hisszük, hogy mindenki kíváncsinak születik és meg tudja tanulni azt, amit igazán szeretne. Nincs is másra szükség, csak izgalmas kihívásokra és kérdésekre, biztonságra, támogatásra és lehetőségekre. A felnőttek feladata mindezek biztosítása.

Tudjuk, hogy a gyermekeink a tudásukat önmaguk építik fel, így alapvető számunkra a tapasztalatszerzés, az értő gondolkodás, a kísérletezés és az ismeretszerzés egyéni útjainak elfogadása és támogatása.

Alapelveink

Vegyes életkorú csoportok

Egy csoporton belül az eltérő életkorú gyermekek természetes módon segítik egymást. Az idősebbekben felelősségérzet alakul ki; megtanítják kisebb társaiknak azt, amit ők már tudnak (ne felejtsük el, hogy akkor sajátítottunk el egy ismeretet igazán, ha azt át is tudjuk adni, el tudjuk magyarázni másoknak); a fiatalabbak pedig igyekeznek lépést tartani azokkal az idősebbekkel, akikre felnéznek. Ehhez olyan tanárok, önkéntesek és tevékenységek társulnak, amely kortól és képességek szintjétől függetlenül kellemes, gyümölcsöző és fejlesztő környezetet teremt mindenki számára.

Személyre szabott képzés

Az oktatás nem mehet egy kaptafára. Minden diák olyan egyedülálló személyiséggel rendelkezik, akinek adott tanulási szükségletei, érdeklődési köre és céljai vannak, ezért eltérő élmények és kihívások kellenek ahhoz, hogy a legjobbat ki tudja hozni magából. “Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni, ahogy tanítjuk, akkor úgy kell tanítanunk, ahogy tud!” - Ignacio Nacho Estrada

A gyerekek személyiségének kiteljesedése

Tanáraink nemcsak tényeket oktatnak, hanem kritikai gondolkodásra nevelnek és olyan módszereket adnak a gyerekek kezébe, melyekkel különféle helyzetek megoldására lesznek képesek. A szociális és érzelmi érzékenység, a vállalkozó szellem, a kreativitás, az innovatív és a kihívásokat  kereső gondolkodás mind olyan képességek, amelyekre nagy szükség van az életben.

Éppen ezért akarunk a gyermekek személyiségének kiteljesedésére koncentrálni és segíteni őket abban, hogy boldog és egészséges felnőttek legyenek, akik pontosan ahhoz értenek majd, ami számukra a legizgalmasabb.

 

Projektalapú oktatás tantárgyak helyett

A hagyományos értelemben vett „tantárgyak” tudásanyaga természetes módon összefügg egymással  éppen ezért  a klasszikus tantárgyrendszer helyett adott témákat felölelő projektekben gondolkozunk amelyek területei (játékok, idegen nyelv, tudomány, történelem, mozgás, kreatív tevékenységek, művészetek stb.) kapcsolódnak az adott témához. Mivel a gyermekek tehetsége és befogadókészsége különböző, rendszerünk lehetővé teszi, hogy mindegyikük a saját tempójában fedezze fel, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a világot felépítő dolgok és témák. Vannak, akik szeretnek gyakorlatban elmélyedni, míg mások az elmélkedést  és a kreatív ötletelést kedvelik.

Tanárcsapatok által vezetett tanulókörnyezetek

Mivel modellünkben vegyes életkorú gyermekek különböző témákról tanulnak,  a pedagógusok is kombinálhatják tudásukat így segítve egymást az oktatásban a csoportteremben és online, virtuálisan is. Egy téma nem egyetlen tanárhoz tartozik, a tanítás-tanulás is közös tevékenység, ezért sokkal hatékonyabb a közös munka és az ismeretbővítés. A tanárok nem a tudás kapujának őrzői, hanem olyan mentorok, akik személyesen ismerik minden diákjukat.

Érzelmileg biztonságos környezet

Akkor lehet a leggyorsabban tanulni, ha a tanuló  biztonságban érzi magát, nem fél kockázatot vállalni, hibázni vagy nem tart attól, hogy butaságot követ el – és ezekből aztán tanulni is képes. Mi ilyen diákokat szeretnénk az iskoláinkban.

Elfogadás és befogadás

Iskolánk egyik fő feladata, hogy felkészítse a gyermeket a jövő társadalmára. Célunk, hogy csoportjaink sokszínűsége jól reprezentálja a társadalom kulturális és képességbeli sokszínűségét, a csoport tagjait pedig megismertesse más kultúrákkal és az együttműködés lehetőségeivel. Diákjaink 2040-ben csak akkor tudnak elfogadóan létezni, ha sajátélményű tapasztalataik vannak a társadalmi sokszínűségről.


Mit tanulnak a diákjaink?

“Egy állásinterjún a reménybeli munkáltatót fikarcnyit sem érdekli, ha a jelentkező betéve fújja a 17-es szorzótáblát. Akkor miért tanítjuk?”
— Sugata Mitra

Szeretnénk arra ösztönözni diákjainkat, hogy saját indíttatásból és önállóan  tanuljanak, de tudják, mikor kell segítséget kérniük. Az a feladatunk, hogy felkeltsük és fenntartsuk a kíváncsiságukat, megszerettesük velük a kihívásokat, valamint fejlesszük szociális érzékenységüket és érzelmi intelligenciájukat. Nem akarjuk, hogy mindent megjegyezzenek, amiről szó esik. Azt szeretnénk , hogy értsék az összefüggéseket, és – az iskola falain kívül is – alkalmazni tudják a tanultakat. Ez felkészíti őket arra, hogy a komplex kihívásokra mindenkor megfelelően reagáljanak.

Iskoláink 

Az alapokat már lefektettük: 2015-ben létrehoztuk két budapesti iskolánkat  3-6 éves gyerekek számára – az V. és  a XI. kerületben. A két helyszínre továbbra is várjuk a jelentkezőket – akár tanév közben is.

Hadik-ház, Budapest, XI. kerület, Bartók Béla út 36.

Az első pillanattól kezdve imádjuk a helyet . A Hadik-ház különleges épület. Nyitott, boldog emberek élnek itt és kifejezetten örülnek annak, hogy szomszédjukban iskolát működtetünk. A híres földszinti kávézó törzsvendége volt többek között Kosztolányi Dezső és Karinthy Frigyes is, és itt alkotott a festőművész Csontváry.

Balaton Ház, Budapest, V. kerület, Honvéd utca 38. 

Első látásra beleszerettünk a helybe, ebbe a kis gyöngyszembe. Nagyon örültünk, amikor rábukkantunk. Közvetlenül mellette található a remek Honvéd játszótér. 2015 augusztusában kivettük, és mi magunk hoztuk rendbe. Elbűvölő, napfényes hely lett – igazi otthon a gyermekeknek és szüleiknek egyaránt.

 

Hadik-ház

Balaton Ház

Napirendünk 

 • 3–6 éves gyermekek 16 fős csoportban
 • három képzett tanár
 • személyre szabott oktatási és fejlesztési terv
 • angol mint a mindennapos kommunikáció része
 • érzelmileg biztonságos környezet
 • a gyermekek konfliktusmegoldó képességének gyakorlása
 • társas és kommunikációs készségek, képességek fejlesztése
 • az egyénre mint egészre koncentrálunk
 • 8-00 Nyitás
 • 8:00-9:00 Reggel: érkezés, reggeli, szabadjáték, ráhangolódás, csendes percek, beszélgetőkör
 • 9:00-12:30 Morning: játék, projektfoglalkozások, barangolás és felfedezés, vitaminpercek
 • 12:30 Ebéd
 • 13:30 Eddig tart a nap, ha a pihenő idő előtt elvinnéd őt
 • 13:30-15:00 Pihenés
 • 15:00 Délután: személyes percek, uzsonna, szabad játék

A gyermekeknek és a tanároknak is szükségük van egy követhető rendszerre, a felvázolt napirendet a gyerekek érdekében időnként rugalmasan kezeljük. Érkezés 8:00 és 9:30 között. Rengeteg idő jut a szabad játékra. A foglalkozások intenzívek és rövid ideig tartanak. Az időjárás függvényében naponta barangolunk vagy kirándulunk a környékre. A délutáni pihenő időben nem kötelező az alvás.

Tanáraink

Történetünk

Minden egy baráti beszélgetéssel indult. Halácsy Péter, a Prezi társalapítója és Roszik Linda, a Mamakör alapítója három másik családot láttak vendégül, hogy együtt gondolkozzanak el azon, milyen iskolát álmodnának közösen a gyerekeiknek. Bár számos példaértékű és nemzetközi viszonylatban is egyedi iskola működik Budapesten, hamar egyetértettek abban, hogy egy újragondolt oktatási modell iránt egyre növekszik az igény. Megoldást jelenthet ugyan gyerekek egy szűk körének egy új iskola alapítása, de vajon lehetséges-e egy olyan rendszer felépítése, amely egy teljes generációra lehet hatással? Miként lehetne olyan iskolákat tervezni, amelyeket pénzügyi, társadalmi és kulturális szempontból is vegyes összetételű kis közösségek tartanak fenn az egyéni lehetőségekre és a részvételi kedvre alapozva? Mi az, ami összetartja a jó iskolákat? Melyek azok az értékek, amelyek a tanulás, az egyéni fejlődés alapjait kell, hogy jelentsék? És miként lehetne az iskolát a mai igényekhez igazítani és alkalmassá tenni arra, hogy a változó igényekkel együtt fejlődjön?

Az asztaltársaság úgy döntött, hogy megálmodják együtt, milyen is lehet a jövő iskolája. Megtervezik az alapoktól, hogy milyen lenne az a közeg, ahol a saját gyerekeik biztonságosan éreznék magukat, ahol a kihívások, az egyéni fejlődés és az önmagukhoz és társaikhoz való kapcsolódás lehetősége egyaránt adott. Ha egy céget föl lehet építeni az alapoktól egy ötletből kiindulva, ahogy azt Somlai-Fischer Ádám és Halácsy Péter végigkövették a Prezinél, vagy Halmos Ádám a Libri Kiadónál, ha egy épületet meg lehet tervezni egy gondolatszikra alapján, ahogy azt Pozna Anita gyakorolja építészként, ha egy család alapjait újra lehet definiálni, vagy egy kulturális csoport létrejöhet egy új értékrend mentén, ahogy azt Roszik Linda pszichológusként, Tesfay Sába pedig kulturális antropológusként megfigyelte, vagy ha emberek egy csoportjával lehet új, saját maguk által alkotott szabályok mentén dolgozni, ahogy azt Vészi Gábor megtapasztalta, akkor egy új iskolarendszert is meg lehet tervezni az alapoktól. A baráti társaság néhány óra múlva azon kapta magát, hogy ontja magából az ötleteket, és újonnan kitalált játékukba belefeledkezve élik újra mindazt, amit nekik a tanulás öröme jelent.   

Az iskola rendszer első tanárai: Kovács Ágnes, Molnár Zsófia, Csóti Heni, Krizsán Eszter, Török Judit és Bernárdt  Bernadett.

A játékot folytatták, és néhány további találkozót követően 2015 júniusában úgy döntöttek, hogy terveiket megosztják a barátaikkal és azok barátaival is. Egy Facebook poston megkérdezték, hogy Kit érdekel egy újragondolt iskola? Alig négy nap alatt több mint 300-an jelentkeztek, és sok ezren osztották, támogatták a Budapest School első nyilvános üzenetét. És a támogató lendület hatására két hónap múlva 6 új tanárral 2015 szeptemberében elindult két 3-6 éves tanulócsoport, majd fél évvel később a 6-10 éves korcsoportnak is megnyitották a jelentkezést egy újragondolt iskolába. A Budapest School csapata jelenleg is azon munkálkodik, hogy újabb csoportokat alapítson, és megossza másokkal is azt az örömet és felszabadultságot, amit az első találkozásuk óta számtalan alkalommal éreztek, amikor azon töprengtek, vajon milyen lehet az az iskola, amelynek egy feladata van, hogy segítsen felnevelni egy boldog és sikeres generációt.

Maradjunk kapcsolatban! 

Iskoláinkba a jelentkezést egyelőre lezártuk, az eddig beérkezett jelentkezéseket folyamatosan feldolgozzuk. Tervezünk új helyek nyitását, ezért kérjük, hogy add meg az elérhetőséged, így a hírlevelünkből folyamatosan értesülhetsz változásainkról és híreinkről.