Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 


Budapest

Budapest School

Alapelveink, nézeteink

Nézeteink az oktatásról

Iskoláinkban a „tanulás” egy olyan rendszer, amelyet a tanárok és  szakemberek folyamatosan formálnak. Alapvetően minden arról szól, hogy a gyermekekben kialakítsuk azokat a képességeket, melyek segítségével 2040-ben sikeres és boldog felnőttek lehetnek. Hisszük, hogy mindenki kíváncsinak születik és meg tudja tanulni azt, amit igazán szeretne. Nincs is másra szükség, csak izgalmas kihívásokra és kérdésekre, biztonságra, támogatásra és lehetőségekre. A felnőttek feladata mindezek biztosítása.

Tudjuk, hogy a gyermekeink a tudásukat önmaguk építik fel, így alapvető számunkra a tapasztalatszerzés, az értő gondolkodás, a kísérletezés és az ismeretszerzés egyéni útjainak elfogadása és támogatása.

Alapelveink

Vegyes életkorú csoportok

Egy csoporton belül az eltérő életkorú gyermekek természetes módon segítik egymást. Az idősebbekben felelősségérzet alakul ki; megtanítják kisebb társaiknak azt, amit ők már tudnak (ne felejtsük el, hogy akkor sajátítottunk el egy ismeretet igazán, ha azt át is tudjuk adni, el tudjuk magyarázni másoknak); a fiatalabbak pedig igyekeznek lépést tartani azokkal az idősebbekkel, akikre felnéznek. Ehhez olyan tanárok, önkéntesek és tevékenységek társulnak, amely kortól és képességek szintjétől függetlenül kellemes, gyümölcsöző és fejlesztő környezetet teremt mindenki számára.

Személyre szabott képzés

Az oktatás nem mehet egy kaptafára. Minden diák olyan egyedülálló személyiséggel rendelkezik, akinek adott tanulási szükségletei, érdeklődési köre és céljai vannak, ezért eltérő élmények és kihívások kellenek ahhoz, hogy a legjobbat ki tudja hozni magából. “Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni, ahogy tanítjuk, akkor úgy kell tanítanunk, ahogy tud!” - Ignacio Nacho Estrada

A gyerekek személyiségének kiteljesedése

Tanáraink nemcsak tényeket oktatnak, hanem kritikai gondolkodásra nevelnek és olyan módszereket adnak a gyerekek kezébe, melyekkel különféle helyzetek megoldására lesznek képesek. A szociális és érzelmi érzékenység, a vállalkozó szellem, a kreativitás, az innovatív és a kihívásokat  kereső gondolkodás mind olyan képességek, amelyekre nagy szükség van az életben.

Éppen ezért akarunk a gyermekek személyiségének kiteljesedésére koncentrálni és segíteni őket abban, hogy boldog és egészséges felnőttek legyenek, akik pontosan ahhoz értenek majd, ami számukra a legizgalmasabb.

 

Projektalapú oktatás tantárgyak helyett

A hagyományos értelemben vett „tantárgyak” tudásanyaga természetes módon összefügg egymással  éppen ezért  a klasszikus tantárgyrendszer helyett adott témákat felölelő projektekben gondolkozunk amelyek területei (játékok, idegen nyelv, tudomány, történelem, mozgás, kreatív tevékenységek, művészetek stb.) kapcsolódnak az adott témához. Mivel a gyermekek tehetsége és befogadókészsége különböző, rendszerünk lehetővé teszi, hogy mindegyikük a saját tempójában fedezze fel, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a világot felépítő dolgok és témák. Vannak, akik szeretnek gyakorlatban elmélyedni, míg mások az elmélkedést  és a kreatív ötletelést kedvelik.

Tanárcsapatok által vezetett tanulókörnyezetek

Mivel modellünkben vegyes életkorú gyermekek különböző témákról tanulnak,  a pedagógusok is kombinálhatják tudásukat így segítve egymást az oktatásban a csoportteremben és online, virtuálisan is. Egy téma nem egyetlen tanárhoz tartozik, a tanítás-tanulás is közös tevékenység, ezért sokkal hatékonyabb a közös munka és az ismeretbővítés. A tanárok nem a tudás kapujának őrzői, hanem olyan mentorok, akik személyesen ismerik minden diákjukat.

Érzelmileg biztonságos környezet

Akkor lehet a leggyorsabban tanulni, ha a tanuló  biztonságban érzi magát, nem fél kockázatot vállalni, hibázni vagy nem tart attól, hogy butaságot követ el – és ezekből aztán tanulni is képes. Mi ilyen diákokat szeretnénk az iskoláinkban.

Elfogadás és befogadás

Iskolánk egyik fő feladata, hogy felkészítse a gyermeket a jövő társadalmára. Célunk, hogy csoportjaink sokszínűsége jól reprezentálja a társadalom kulturális és képességbeli sokszínűségét, a csoport tagjait pedig megismertesse más kultúrákkal és az együttműködés lehetőségeivel. Diákjaink 2040-ben csak akkor tudnak elfogadóan létezni, ha sajátélményű tapasztalataik vannak a társadalmi sokszínűségről.


Mit tanulnak a diákjaink?

“Egy állásinterjún a reménybeli munkáltatót fikarcnyit sem érdekli, ha a jelentkező betéve fújja a 17-es szorzótáblát. Akkor miért tanítjuk?”
— Sugata Mitra

Szeretnénk arra ösztönözni diákjainkat, hogy saját indíttatásból és önállóan  tanuljanak, de tudják, mikor kell segítséget kérniük. Az a feladatunk, hogy felkeltsük és fenntartsuk a kíváncsiságukat, megszerettesük velük a kihívásokat, valamint fejlesszük szociális érzékenységüket és érzelmi intelligenciájukat. Nem akarjuk, hogy mindent megjegyezzenek, amiről szó esik. Azt szeretnénk , hogy értsék az összefüggéseket, és – az iskola falain kívül is – alkalmazni tudják a tanultakat. Ez felkészíti őket arra, hogy a komplex kihívásokra mindenkor megfelelően reagáljanak.

Ha olyan iskolát keresel gyermekednek, ami a fenti elvek szerint működik, akkor itt tudod elkezdeni a 2018-as jelentkezési folyamatot: Beiratkozás 2018.