Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 


Budapest

Budapest School

Magániskola

Iskolaválasztás, magániskola vagy állami iskola?

Rengeteg kérdést kapunk az oktatással, pedagógia programunkkal és alapelveinkkel kapcsolatban. Tipikusan ezek a kérdések fordulnak elő a leggyakrabban: 

- Milyen iskola segíti legjobban a gyerekemet?

- Milyen a korszerű tanulás?

- Miben más, mint amit a 70-es, 80-as években átéltünk?

- Miben különbözik a Montessori, a Waldorf, a demokratikus iskola és a Budapest School?

- Lehet-e jó egy állami általános iskola vagy ma már mindenképp csak a magániskola lehet hatékony? Sok helyen használják a projekt módszert, írnak arról, hogy fontosak a soft skillek azaz az érzelmi képességek, az érzelmi intelligencia vagy az együttműködés, az önismeret és a kooperatív tanulás. Ezek csak varázsszavak vagy tényleg van különbség az egyes helyek között?

- Mit jelent a közösségi iskola és a mikroiskola definíciója? Miért fontos a Budapest Schoolnak, hogy ne legyenek sok százan egy nagy intézményben, hanem ismerjék egymást a családok, akik egy iskolába járnak?

- A Budapest Schoolban csak műszaki érdeklődésű gyerek érzi jól magát és csak programozókat képeztek vagy lehet-e ott művészeteket, zenét vagy mást is kiemelkedő tehetségű gyerekkel magas szinten megtanulni?

- Miért magántanulók a Budapest Schoolba járó gyerekek? Van-e ennek előnye vagy csak adminisztatív kérdés?

- A XXI. században a sikerhez szükséges fontos képességeket már többen meghatározták. Angolul ezek: Critical thinking and problem solving, Collaboration across networks and leading by influence, Agility and adaptability, Initiative and entrepreneuralism, Effective oral and written communication, Accessing and analyzing information, Curiosity and imagination. Magyarul ezeket így szokták említeni: kritikus gondolkozás és problémamegoldás, együttműködés és hatáskörön túli vezetés, agilitás és rugalmasság, kezdeményezőkészség és vállalkozó szellem, hatékony szóbeli és írásos kommunikáció vagy prezentációs képességek, az információ elemzése, kíváncsiság és képzelőerő. Hogyan lehet ezeket hatékonyan fejleszteni?

- Mi lesz a nemzeti alaptanterv követelményeivel? Le fognak vizsgázni a gyerekek mindabból, ami kötelező? Jut elég idő minderre? Hiszen már az állami iskolákban is túlterheltek a gyerekek, sok a különóra, mindenhez magántanárt kell fogadni, ha eredményt akarunk elérni. Belefér mindez egy napba a Budapest Schoolnál?