Mindenki

kíváncsinak születik

Küldetésünk

Olyan oktatást szeretnénk biztosítani, amelyben a gyermekeink természetes módon sajátítják el a boldog élethez szükséges gondolkodásmódot és képességeket.

Igaz, hogy a boldogság szoros kapcsolatban áll a személyes sikerrel, azonban senki sem tudja, mit tartogat a jövő, és hogy 2040-ben mi számít majd sikernek. Azt viszont már most is tudjuk, hogy a kritikai gondolkodás, a kreativitás és a világ dolgai iránti érdeklődés olyan tulajdonságok, amelyek egy kompetitív környezetben is segítenek megküzdeni a jövő kihívásaival. Hiszünk abban, hogy az iskolában is ezeknek a tulajdonságoknak a fejlesztésére kell törekednünk. Ezért hoztuk létre a Budapest Schoolt.

Az a feladatunk, hogy kiteljesedett személyiségű diákokat neveljünk és felkészítsük őket a jövő kihívásaira. Mi már talán nem látjuk ezt a jövőt. De ők fogják, és a mi dolgunk, hogy tudjanak vele valamit kezdeni.

{{ self.attribute_name_hu }}
Sir Ken Robinson, oktatási szakértő

Nézeteink az oktatásról

Iskoláinkban a „tanulás” egy olyan rendszer, amelyet a tanárok és szakemberek folyamatosan formálnak. Alapvetően minden arról szól, hogy a gyermekekben kialakítsuk azokat a képességeket, melyek segítségével 2040-ben sikeres és boldog felnőttek lehetnek. Hisszük, hogy mindenki kíváncsinak születik és meg tudja tanulni azt, amit igazán szeretne. Nincs is másra szükség, csak izgalmas kihívásokra és kérdésekre, biztonságra, támogatásra és lehetőségekre. A felnőttek feladata mindezek biztosítása.

Vegyes életkorú csoportok

Egy csoporton belül az eltérő életkorú gyermekek természetes módon segítik egymást. Az idősebbekben felelősségérzet alakul ki; megtanítják kisebb társaiknak azt, amit ők már tudnak (ne felejtsük el, hogy akkor sajátítottunk el egy ismeretet igazán, ha azt át is tudjuk adni, el tudjuk magyarázni másoknak); a fiatalabbak pedig igyekeznek lépést tartani azokkal az idősebbekkel, akikre felnéznek. Ehhez olyan tanárok, önkéntesek és tevékenységek társulnak, amely kortól és képességek szintjétől függetlenül kellemes, gyümölcsöző és fejlesztő környezetet teremt mindenki számára.

Személyre szabott képzés

Az oktatás nem mehet egy kaptafára. Minden diák olyan egyedülálló személyiséggel rendelkezik, akinek adott tanulási szükségletei, érdeklődési köre és céljai vannak, ezért eltérő élmények és kihívások kellenek ahhoz, hogy a legjobbat ki tudja hozni magából. “Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni, ahogy tanítjuk, akkor úgy kell tanítanunk, ahogy tud!” - Ignacio Nacho Estrada

A gyerekek személyiségének kiteljesedése

Tanáraink nemcsak tényeket oktatnak, hanem kritikai gondolkodásra nevelnek és olyan módszereket adnak a gyerekek kezébe, melyekkel különféle helyzetek megoldására lesznek képesek. A szociális és érzelmi érzékenység, a vállalkozó szellem, a kreativitás, az innovatív és a kihívásokat kereső gondolkodás mind olyan képességek, amelyekre nagy szükség van az életben.

Tantárgyak helyett projektalapú tanulás

A hagyományos értelemben vett „tantárgyak” tudásanyaga természetes módon összefügg egymással — éppen ezért a klasszikus tantárgyrendszer helyett adott témákat felölelő projektekben gondolkozunk amelyek területei (játékok, idegen nyelv, tudomány, történelem, mozgás, kreatív tevékenységek, művészetek stb.) kapcsolódnak az adott témához. Mivel a gyermekek tehetsége és befogadókészsége különböző, rendszerünk lehetővé teszi, hogy mindegyikük a saját tempójában fedezze fel, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a világot felépítő dolgok és témák.

Tanárcsapatok által vezetett tanulókörnyezet

Mivel modellünkben vegyes életkorú gyermekek különböző témákról tanulnak, a pedagógusok is kombinálhatják tudásukat — így segítve egymást az oktatásban a csoportteremben és online, virtuálisan is. Egy téma nem egyetlen tanárhoz tartozik, a tanítás-tanulás is közös tevékenység, ezért sokkal hatékonyabb a közös munka és az ismeretbővítés. A tanárok nem a tudás kapujának őrzői, hanem olyan mentorok, akik személyesen ismerik minden diákjukat.

Érzelmileg biztonságos környezet

Akkor lehet a leggyorsabban tanulni, ha a tanuló biztonságban érzi magát, nem fél kockázatot vállalni, hibázni vagy nem tart attól, hogy butaságot követ el – és ezekből aztán tanulni is képes. Mi ilyen diákokat szeretnénk az iskoláinkban.

Elfogadás és befogadás


Iskolánk egyik fő feladata, hogy felkészítse a gyermeket a jövő társadalmára. Célunk, hogy csoportjaink sokszínűsége jól reprezentálja a társadalom kulturális és képességbeli sokszínűségét, a csoport tagjait pedig megismertesse más kultúrákkal és az együttműködés lehetőségeivel. Diákjaink 2040-ben csak akkor tudnak elfogadóan létezni, ha saját élményük van a társadalmi sokszínűségről.

Mit tanulnak a diákjaink?

Egy állásinterjún a reménybeli munkáltatót fikarcnyit sem érdekli, ha a jelentkező betéve fújja a 17-es szorzótáblát. Akkor miért tanítjuk?

{{ self.attribute_name_hu }}
Sugata Mitra

Szeretnénk arra ösztönözni diákjainkat, hogy saját indíttatásból és önállóan tanuljanak, de tudják, mikor kell segítséget kérniük. Az a feladatunk, hogy felkeltsük és fenntartsuk a kíváncsiságukat, megszerettesük velük a kihívásokat, valamint fejlesszük szociális érzékenységüket és érzelmi intelligenciájukat. Nem akarjuk, hogy mindent megjegyezzenek, amiről szó esik. Azt szeretnénk , hogy értsék az összefüggéseket, és – az iskola falain kívül is – alkalmazni tudják a tanultakat. Ez felkészíti őket arra, hogy a komplex kihívásokra mindenkor megfelelően reagáljanak.

Szociális érzékenység és érzelmi intelligencia

A szociális érzékenység és érzelmeink tudatosítása az iskolában és az életben is elengedhetetlen a diákok sikerességéhez.


 • empátia
 • együttműködés
 • értő figyelem
 • kapcsolatok ápolása
 • kommunikáció
 • a szükségletek és preferenciák megfogalmazása
 • érzelmek kifejezése

Szemlélet

Kutatások alapján az számít igazán, ahogyan a képességeinkre gondolunk.


 • önismeret
 • kíváncsiság
 • önbizalom
 • önkontroll
 • fejlődni akarás
 • kitartás
 • vállalkozó szellem

Gondolkodásmód

Ehhez a területhez a kognitív folyamatokat, az ésszerű gondolkodást és a kreativitást soroljuk.


 • kritikai gondolkodás
 • érvelés, logika
 • tudományos kutatás
 • kreatív gondolkodás
 • személyiségközpontú látásmód
 • adatok feldolgozásának képessége
 • innováció

Tudás és tapasztalat

Azt szeretnénk, ha a gyermekek átélnék azt az élményt, milyen érzés alaposan elmélyedni saját érdeklődési területeik témáiban


 • társadalomismeret
 • digitális műveltség
 • matematika
 • történelem, kultúra
 • tudomány és környezet
 • média
 • egészség
 • idegen nyelvek
 • művészet


2020. júniusa óta a Budapest School a Council of International Schools (CIS) tagja.