A kíváncsiság

a tanulás motorja

napirend, tanulási környezet

Hány fősek a csoportok?

Ez változó. Az iskoláink maximum 60 fősek, ami azt jelenti, hogy egy iskolán belül több, vegyes életkorú csoport is tanul – egy csoport lehet 8 fős is és 16 fős is.

Az iskolában hány tanár/felnőtt felügyeli a gyerekeket egyszerre?

2-4 között változik az egyszerre jelenlévő felnőttek száma. Nagy átlagban 2,5 állandó emberrel számolunk 16 gyerekre, és ehhez jönnek a különféle szakterületeken besegítő külsősök, úgynevezett szatellit-tanárok (pl. logopédia, különféle egyéb speciális szakterületek, mint fafaragás vagy programozás).

Milyen a napirend?

A napirendet minden iskolánk tanárcsapata maga határozza meg, a korosztálynak megfelelően. Általánosságban ezekre a keretekre lehet számítani: nyitvatartás 8:00-17:00-ig, reggel 8:00-9:00-ig megérkezés, közben reggelizési lehetőség.

A reggelek a legtöbb iskolában egy napindító beszélgetéssel indulnak (ezt úgy hívjuk, hogy reggeli kör). Ilyenkor lehetőség van megbeszélni az előző nap történéseit, az aznapi terveket és azt, hogy épp mi foglalkoztatja a gyerekeket. A napot modulok tagolják, ezek a csoport és a tanár döntésétől függően eltérő hosszúságúak lehetnek. Napi négy étkezést biztosítunk, és arra is odafigyelünk, hogy kellő idő jusson a mozgásra. A napirendbe a nagyobbaknál beépítünk egyéni tanulási időt, a délutánokra pedig olyan foglalkozások, projektek is kerülnek, amik szabad teret adnak a gyerekeknek játékra, mozgásra, felfrissülésre, illetve az egyéni céljaik elérésére.

A Budapest Schoolban van-e udvar, kert, tornaterem, mozognak-e eleget a gyerekek?

Ez iskolánként eltérő. A BPS-ben biztosítjuk a mindennapi testmozgást a gyerekek számára. Van olyan iskolánk, amely rendelkezik saját tornateremmel, és van olyan, amelyiknek saját udvara, kertje van vagy épp olyan környezetben található, ahol az iskolából kilépve máris indulhat a természetben való barangolás, kirándulás. Mások az iskolához közeli sportlétesítménybe mennek át úszni, tornázni, focizni, falat mászni stb. Vannak jógafoglalkozások a tantermekben és rendszeresen szervezünk a szabadban programokat (kirándulás, barangolás, felfedező játékok).

Hogyan oldjátok meg az étkezést?

A gyerekek számára az iskolák eltérő módon biztosítják a napi étkezést. Erről részletesebb információt az ismerkedő beszélgetésen kaphattok.

Hogyan tehetünk szülőként a kezdeményezés sikeréért? Számítotok-e aktív közreműködésre a családok részéről?

Úgy gondoljuk, hogy együttműködve, egymást megismerve tudjuk a legjobban segíteni a gyerekek fejlődését. Ennek az egyik legfontosabb része az, hogy a gyerekek saját tanulási céljait a gyerek, a tanár és a szülő együtt határozzák meg. Ezért azzal tudsz segíteni, ha aktívan részt veszel ebben a folyamatban. Illetve azzal, ha partnerként, nyitottan kommunikálsz velünk, akkor is, ha épp valami miatt rosszul érzed magad, hiszen így tudunk együtt megoldást találni a felmerülő problémákra.

KÖLTSÉGEK, DÍJAK

Milyen hozzájárulást fizetnek a családok a Budapest Schoolban?

A szülői hozzájárulás átlagköltsége iskolánként eltér. Mindenki maga dönti el, hogy mennyivel tud hozzájárulni a működéshez. Akkor tudunk felvenni egy csoportba alacsonyabb összeggel gyerekeket ösztöndíjas kategóriában, ha van megfelelő számú támogató család a közösségben. Erről bővebben itt olvashattok. Nonprofit módon működünk.

Mi a szülői hozzájárulás mértéke testvérek esetén?

Te döntöd el, hogy mennyit tudsz/akarsz fizetni. A csoport költségei szempontjából teljesen mindegy, hogy az oda járó gyerekek testvérek-e vagy sem, mivel a teljes csoport működési költségét szükséges kigazdálkodnunk az adott csoportba járó családok befizetéséből.

Alacsonyabb összegű hozzájárulással is jelentkezhetnek hozzátok családok?

Ahhoz, hogy minél különfélébb anyagi helyzetű családot fogadhassunk, fix létszámokat határoztunk meg két kategóriában, ennek eredményeképp a családok 80%-a segíti a többi 20% tanulását. Minden hozzájárulási kategóriába jelentkező részt vehet a felvételi folyamatban. Részletesebb itt olvashattok róla.

Az étkezésért a havi hozzájáruláson kívül mennyit kell fizetni?

A havi hozzájárulás tartalmazza az étkezés díját. . Bővebben a költségekről itt olvashattok.

JELENTKEZÉS

Hogyan és mikor kapcsolódhatok be az idei vagy a 2022/23/es jelentkezési folyamatba?

Az óvodák és általános iskolák, illetve a középiskola a 2020/21-es tanévben zajló jelentkezési folyamatáról bővebben a weboldal „Jelentkezés” menüpontban olvashattok.

https://budapestschool.org/hu/admission/ovoda-altalanos-iskola/

https://budapestschool.org/hu/admission/kozepiskola/

Melyik BPS-iskolába milyen korú gyerekek jelentkezhetnek?

Arról, hogy milyen korú gyerekek számára vannak szabad helyek az iskoláinkban, aktuálisan az alábbi oldalakon tudsz tájékozódni:

Óvodások és általánosiskolások: https://budapestschool.org/hu/admission/ovoda-altalanos-iskola/

Középiskolások: https://budapestschool.org/hu/admission/kozepiskola/

Elolvastam a weboldalon a jelentkezés folyamatát, elég összetettnek tűnik. Mennyi idő, mire az összes lépésen végigmegyünk?

Ha azonnal szeretnétek kezdeni, számoljatok azzal, hogy a teljes folyamat nagyjából 3 hetet vesz igénybe. A 2021/22-es tanévre jelentkező elsős gyerekek esetében igyekszünk minél hamarabb, még az áprilisi hivatalos jelentkezési időszak előtt visszajelzést adni.

Ha az idősebb gyermekem bekerül a suliba, a kisebbik automatikusan csatlakozhat majd?

A testvérek jelentkezésénél választhatsz, hogy együtt kezeljük-e egy családból több gyerek jelentkezését, vagy külön-külön. Mivel az egyes mikroiskolák 2-3 csoporttal működnek és a jövőben sem lesznek nagyobbak, így azt javasoljuk, hogy egyszerre jelentkezzetek az óvodás korú és iskolás korú gyerekekkel. Arra nem tudunk ígéretet tenni, hogy az egyes mikroiskolákban 2-3-4 év múlva lesz-e szabad hely, hiszen a csoportok az indulás/feltöltés után együtt haladnak tovább és nem indítunk minden évben új csoportokat ott, ahol a hely adottságainak megfelelő maximális létszám működik. Mivel gyorsan bővülő szervezet vagyunk, arra persze lehet majd példa, hogy a meglévő iskoláktól nem túl távol is indulhat újabb mikroiskola, a nektek éppen akkor megfelelő korosztállyal, ha erre a már oda járó családoknál a sok kisebb testvér miatt van igény.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁKRA ÉS A KÖZÉPISKOLÁKRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

A BPS-ben megtanulja a gyerekem azt, amit a NAT előír?

Igen. A BPS-ben tantárgyközi tanulást folytatunk. A modulok lefedik a NAT által előírt fejlesztési célokat, tanulási eredményeket és kulcskompetenciákat. A NAT céljainak támogatásáról bővebben itt olvashatsz.

Több helyen is olvastam, hogy a BPS-ben nem hagyományos tanórák köré szerveződik a tanulás, hanem modulok vannak. Ez pontosan mit jelent?

A BPS-ben a tanulási egységeket modulok alkotják. Ezek olyan foglalkozások előre megtervezett sorozata, amely a gyerekek meghatározott képességeit, tudását fejlesztik. A modulok során megszerzett tanulási eredményeket portfólióba rögzítjük. A modulokat a tanárok úgy alakítják, hogy azok a tantárgyi (a NAT által meghatározott) tanulási eredményeket és a tanulók trimeszterenként meghatározott egyéni tanulási céljait támogassák. Mi lehet a BPS-ben modult alkotó foglalkozás? Projektek, témanapok, témahetek, tantárgycsoportok összevonva egy-egy foglalkozáson, egyéni tanulás stb. A moduláris rendszer lehetőséget arra, hogy a csoport igényeire szabottan, agilis módon lehessen tanulni. Egy modul egyszerre több tantárgy tartalmát és lefedheti. Pl. A koronavírus terjedése című foglalkozás egyszerre foglalhat magában matematikai, természettudományi, társadalomtudományi alapismereteket is. Bővebben a modulokról itt olvashatsz.

Azt írjátok a weboldalon, hogy vegyes életkorú csoportokban tanulnak a gyerekek. Akkor itt nincsenek évfolyamok?

A BPS-ben nem évfolyamonként, hanem azokon átívelve határozzuk meg a tanulási eredményeket. Pl. a NAT magyar nyelv és irodalom tantárgyból 136 tanulási eredmény elérését írja elő a 4. évfolyam végére. Ezért a program a gyerekek számára az első évfolyamra 136/4 = 35 tanulási eredményt elérését tűzi ki. A gyerekek a tanulási eredményeiket portfólióba gyűjtik, ennek alapján a tanár és a család folyamatosan követni tudja, hogy éppen hol tart a gyerek. A BPS-ben a tanulási eredményeket a gyerekek változó összetételű csoportokban érik el, vagyis lehet, hogy a 8 éves Lujzi és a 9 éves Bori együtt tanulnak matekot, mert ugyanolyan szinten van a tudásuk, de angolra már külön csoportba járnak, mert Lujzi két évig Bristolban élt a szüleivel, így sokkal jobban tud már angolul, mint Bori. Ezért aztán az a kérdés, hogy „hányadikos vagy?'' nem annyira releváns nálunk, mint az, hogy „mit tanulsz épp?''. Az évfolyamokról bővebben itt olvashatsz.

Ha azt mondjátok, hogy tanulási eredményeket gyűjtenek a gyerekek, akkor nem is kapnak jegyeket?

A BPS-ben a visszajelzés összetettebb, mint a klasszikus 1-5-ig terjedő érdemjegy-gyűjtés. A gyerekek a NAT által előirányzott tanulási eredményeket projekteken, modulokon keresztül érik el, ezeket a portfóliójukba gyűjtik, majd egy meghatározott keretrendszernek megfelelően ezek átválthatók tantárgyi érdemjegyekre. Miért követjük ezt a rendszert? Mert az érdemjegyek kizárólag a tantárgyakból megszerzett tudásszintet tükrözik. Amit a BPS-ben fontosnak tartunk az viszont ennél több. Az egyedi visszajelző-rendszerünk képes folyamatosan követni, hogy: 1. hol tart most a gyerek, mit tud most; 2. hova akar vagy kell eljutni, azaz mi a célja; 3. mi kell ahhoz, hogy elérje a célját. Ez segít abban, hogy hatékonyabban, célirányosabban legyenek képesek a gyerekek tanulni, fejleszti az önreflektivitást, és megtanulják azt, hogy hibázni oké, hiszen a hibáinkból tanulunk mind. A visszajelzésről bővebben itt olvashatsz.

Kap a gyerekem bizonyítványt?

A Budapest School Általános Iskola és Gimnázium 2020 szeptembere óta az állam által elismert iskolaként működik, így igen, jogunkban áll a hozzánk beíratott gyerekek számára bizonyítványt kiállítani.

Mi az iskola oktatási filozófiája, a gyerekekhez való viszonya?

A BPS alapelveit itt érdemes elolvasni. Arra ösztönözzük a gyerekeket, hogy saját indíttatásból és önállóan tanuljanak, de tudják, mikor kell segítséget kérniük. Az a feladatunk, hogy felkeltsük és fenntartsuk a kíváncsiságukat, megszerettessük velük a kihívásokat, valamint fejlesszük szociális érzékenységüket és érzelmi intelligenciájukat. Nem akarjuk, hogy mindent megjegyezzenek, amiről szó esik. Azt szeretnénk, hogy értsék az összefüggéseket, és – az iskola falain kívül is – alkalmazni tudják a tanultakat. Ez felkészíti őket arra, hogy a komplex kihívásokra mindenkor megfelelően reagáljanak.

Az iskolára olyan biztonságos közegként tekintünk, ahol a gyerekek az egyéni tempójukban, igényeiknek megfelelően haladhassanak; ahol a tanár, a gyerek és a szülők közösen alakítják az egyéni tanulási célokat; ahol szabad hibázni, hiszen a hibákból tudunk a legjobban tanulni; ahol mindenki megkapja a szükséges időt és teret arra, hogy eleget gyakoroljon a fejlődéshez.

Hogyan illeszkedik az oktatás az esetleges középiskolai felvételi követelményekhez?

Ha egy gyerek középiskolába akar felvételizni, akkor az egyéni tanulási céljai közt ez megjelenik. És addig tanul, gyakorol, amíg ezt el nem éri. Olyan dolgokat fog megtanulni, amit más lehet, hogy nem. De ő erre motivált lesz. Ez is egy lesz a sok projektje közül, amit addigra már megvalósított.

Mekkora hangsúlyt fektettek az idegen nyelvek tanulására?

Minden korosztálynál, már az óvodásoknál is van lehetőség angolul tanulni. Az iskolában is a mindennapok része a nyelvtanulás, a célunk, hogy a gyerekek idővel eljussanak olyan szintre, hogy az egyéni tanulás során angol nyelvű forrásokat képesek legyenek önállóan használni. 9-12. évfolyamon megjelenhet már az érdeklődés szerinti második idegen nyelv a modulok közt.

Le tud érettségizni a gyerekem a BPS-ben?

A BPS-ben a helyi tantervben szereplő tantárgyakból lehet középszintű érettségit tenni. Az emelt szintű érettségire fakultációs órák felvételével lehet felkészülni. A BPS az emelt szintű érettségire való felkészítést a következő tantárgyakból vállalja: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, digitális kultúra, fizika, biológia, földrajz, angol, spanyol, német és testnevelés.